Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poza lekcjami

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli współorganizujących proces nauczania

Artykuł

Autor

Link

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego:
od teorii do praktyki edukacyjnej.

Istnieje grupa dzieci, która pomimo prawidłowych wyników podstawowych badań słuchu funkcjonuje tak jak dzieci z wadą słuchu w klasycznym rozumieniu, tj. z uszkodzeniem obwodowego narządu słuchu (ucha wewnętrznego, środkowego i zewnętrznego), czyli jako funkcjonalnie niedosłyszący.

Mgr Wioletta Szlachcic - Sporysz

Pobierz

Metoda terapii Behawioralnej

Wśród licznych metod możliwych do wykorzystania podczas pracy w szkole z różnymi dziećmi moim zdaniem najczęściej używana jest metoda behawioralna. Czasami nauczyciele używają jej nieświadomie. Behawiorysta uważa, że nie ma zachowań, których nie da się zmienić, nauczyć lub oduczyć. Metoda ta zakłada że nigdy nie jesteśmy bezradni.

Mgr Wioletta Szlachcic - Sporysz

Pobierz


Spektrum autyzmu - co to takiego?

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, związane z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowanie mózgu we wczesnym dzieciństwie. Nie jest chorobą psychiczną! Jest rodzajem zupełnie innego rozwoju funkcji neurofizjologicznych. Nie znamy dokładnych przyczyn autyzmu ale naukowcy za istotną przyczynę powstawania uważają poddatność genetyczną, czynniki środowiskowe, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, jak również zaburzenia w okresie ciąży i porodu, oraz wiele innych przyczyn dotychczas nierozpoznanych.

Szacuje, się że autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci, w Polsce nie mamy dokładnych danych na ten temat ale mówi, się że może to być 1:300 – 1:150. Autyzm prawie pięciokrotnie częściej dotyka chłopców niż dziewczynki.

Symptomu autyzmu czyli nieprawidłowego rozwoju ujawniają się do 36. miesiąca życia dziecka, czyli do ukończenia przez niego trzeciego roku życia. Osoby z autyzmem mają trudności w zakresie nawiązywania kontaktu i relacji społecznych. Mają problemy z umiejętnością komunikowania się zarówno z domownikami jak i z wszystkimi osobami jakie spotykają na swojej drodze. Przejawiają tendencję do powtarzających się, sztywnych wzorców zachowań, bardzo często kierują się wypracowanymi schematami. Wykonują powtarzalne ruchy całego ciała, nazywane manieryzmami.  

Stopień nasilenia zaburzeń może być bardzo różny: od bardzo poważnych problemów związanych z unikaniem kontaktu wzrokowego i fizycznego, brakiem rozwoju mowy, poważnymi problemami w uczeniu się, do mało nasilonych trudności obejmujących najczęściej problemy z rozumieniem i adekwatnym reagowaniem w sytuacjach społecznych, problemy z rozumieniem emocji i zachowania innych osób, dosłowności rozumienia mowy, np. żartów, przenośni itp. Stopień zaburzeń jakie występują w osób zdiagnozowanych nazywamy spektrum autyzmu.

Jest to cała oś gdzie na jednym końcu są chorzy z głębokim autyzmem i mają bardzo nasilone objawy, a z drugiej strony objawy są mało nasilone, zespołem Aspergera.

Do najważniejszych problemów osób z autyzmem zaliczmy kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych. Niektórzy nie lubią być przytulani czy dotykani. Ludzie z autyzmem mogą nadmiernie koncentrować się na przedmiotach nie zwracając uwagi na inne osoby. U dzieci z autyzmem mogą wystąpić zaburzenia mowy co skutkuje trudnościami w porozumiewaniu się. Co ważniejsze dzieci a autyzmem nie próbują zastępować braku mowy poprzez używanie gestów, wskazywanie palcem, mimikę, przynoszenie przedmiotów lub wskazywanie obrazków w książeczkach itp. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu inaczej niż my odbierają dźwięki, światło, obrazy, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak, ból. Wiele dzieci z autyzmem bawi się w specyficzny, powtarzalny i schematyczny sposób. Charakterystyczne dla tej grupy osób jest też wielokrotne wykonywanie tej samej czynności i specyficzne zainteresowanie cechami niektórych przedmiotów.

W kontaktach z osobami ze spektrum autyzmu pamiętaj o odmiennej percepcji ii szanuj ją. Uważaj na nadmiar bodźców. Dla osoby z autyzmem każde nowe wydarzenie, spotkanie nowej osoby może być powodem silnego niepokoju. Daj czas na oswojenie się w nowej sytuacji. Bądź czytelny w swojej mimice i  okazywaniu uczuć, nazywaj co czujesz w danej sytuacji. Mów prostym zrozumiałym językiem, unikaj metafor, słów i zwrotów mogących mieć podwójne znaczenie. Osoby z autyzmem mają problem ze zrozumieniem otaczającej ich rzeczywistości – staraj się zapowiadać co się ma wydarzyć, stosuj plany, zapisuj kolejność zdarzeń.

Wczesna i intensywna terapia dzieci ze spectrum autyzm może doprowadzić do poprawy funkcjonowania w stopniu zbliżonym do wyleczenia. Osoby ze słabo nasilonymi objawami autyzmu są w stanie funkcjonować jak ich rówieśnicy, prowadzić  codzienne życie bardzo podobne do reszty społeczeństwa.

Mgr Wioletta Szlachcic - Sporysz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego