Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach


Wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach w perspektywie najbliższych sześciu lat ściśle została powiązana z misją, która określiła naszą tożsamość oraz celowość istnienia.

Opracowując wizję szkoły wzięliśmy pod uwagę wszelkie przypuszczalne zmiany, które będą występowały w naszym otoczeniu społeczno-politycznym.

W najbliższych sześciu latach zaliczyliśmy do nich następujące tendencje:
- będzie kontynuowana reforma edukacji,
- nastąpi zmiana w dziedzinie kompetencji uczniów,
- rozwijać się będzie gospodarka rynkowa oraz demokratyzacja życia społecznego,
- pogłębi się niż demograficzny,
- zwiększy się tempo zmian związanych z oświatą,
- zmieni się struktura zatrudnienia w produkcji i usługach,
- pogłębi się globalizacja oraz informatyzacja życia,
- otworzą się perspektywy szerszych kontaktów zagranicznych,
- będziemy musieli utrwalać naszą tożsamość narodową w zjednoczonej Europie.

Naszą szkołę opuszczą uczniowie, którzy przez sześć lat edukacji będą mieli stworzone dobre warunki by osiągać indywidualne sukcesy.

Dzięki nowoczesnej bazie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać umiejętności i kompetencje pozwalające kontynuować, z pozytywnymi efektami, edukację w gimnazjum.

Uczniowie w zakresie podstawowym będą posługiwać się językiem angielskim, zdobędą umiejętność obsługi komputera. Będą umieli zachować się w trudnych sytuacjach oraz stworzyć system wartości oparty na tradycji humanistycznej oraz chrześcijańskiej.

Wszystkie podmioty szkoły, a więc dzieci, rodzice i nauczyciele będą ściśle współpracowały i dążyły do stworzenia modelu szkoły środowiskowej z uwzględnieniem naszej regionalnej specyfiki i tradycji.

Kadra pedagogiczna poszerzy swoje kwalifikacje i kompetencje, które pozwolą na wysokim poziomie realizować nowoczesne programy nauczania oraz programy profilaktyczne wspomagające proces wychowania.

Rodzice uczniów szerzej włączą się w życie szkoły, staną się partnerami w dziedzinie organizacji i planowania przedsięwzięć o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego