Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach- Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poza lekcjami

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

1. Do pracowni komputerowej wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela.

2. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia
jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni .


4. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.


5. Uruchomienie komputera oraz logowanie odbywa się zgodnie ze wskazaniami
nauczyciela.

6. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w ustawieniach zestawów
komputerowych oraz w zainstalowanym na komputerach oprogramowaniu.

7. Pracując na komputerze nie wolno zmienić plików innych użytkowników.


8. Własne nośniki informacji (
pendrive, płyty CD) mogą być używane jedynie za zgodą nauczyciela, po sprawdzeniu programem antywirusowym dostępnym w szkolnej pracowni.

9. W pracowni komputerowej zabrania się:
- instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz,
- zmieniania stanowiska pracy,
- przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela,
- jedzenia, picia
- dotykania lub odłączania jakiegokolwiek okablowania w pracowni.

10. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Uczeń opuszcza
salę za zgodą prowadzącego zajęcia

11. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni
komputerowej odpowiadają uczniowie zajmujący miejsce przy danym stanowisku.

12. Celowe uszkodzenie sprzętu spowoduje obciążenie rodziców (opiekunów) kosztami
naprawy lub zakupu nowego.

13. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

14. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających
z pracowni, zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak również poza nimi.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego